JP-01 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 6วัน3คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 6วัน3คืน TG

สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ และ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
ผ่านชมทะเลสาบอาชิ, ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ [1 เที่ยว]
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ], ชมบ่อน้ำใสโอชิโนะฮักไก
ล่องเรือหลังคากระจก...ชมความงามของแม่น้ำสุมิดะ
เช็ค แช๊ะ แชร์ กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ [ตามสภาพอากาศ]
ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ, ถ่ายรูปกับ กันดั้มยูนิคอร์น ตัวใหม่
พักฟูจิ 1 คืน ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น “พักโตเกียว 2 คืน”
เดินทางโดยสายการบินไทย TG

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 42,999.- บาท

เดินทางเดือน มี.ค. - เม.ย. 61

<<กลับ

 

GrandSiamTour

 

Visitors: 36,693