HK-01 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน2คืน KQ/RJ

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน2คืน EK

วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ
พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ชมโชว์อันตระการตา ด้วยแสง สี เสียง
MANGROVE GROOVE
เมนูพิเศษ Seafood , เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ช้อปปิ้งจุใจย่าน ตลาดดัง ก๊กเป๋ย , ตลาดตงเหมิน
ถนนนาธาน , จิมซาจุ่ย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
สายการบิน Emirates


ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 8,999 บาท

เดินทางช่วง กันยายน - พฤศจิกายน 61

<<กลับ

Visitors: 36,694