HK-03 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน CX

สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
นั่งรถรางขึ้นชม VICTORIA PEAK
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
นอนฮ่องกง 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิคราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 15,900 บาท

เดินทางระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 61

<<กลับ

 

 

Visitors: 37,079