HK-04 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CX


นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน
สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 17,900 บาท

เดินทางช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 61

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 37,082