TW-01 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5วัน3คืน XW

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5วัน3คืน XW
เที่ยวเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิ่ว
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง
พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเป่า

 ราคาเริ่มต้น 12,999.- บาท

เดินทาง กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 

<<กลับ

Visitors: 37,079