TW-01 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5วัน3คืน XW

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5วัน3คืน XW
เที่ยวเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิ่ว
ตื่นตากับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน)
พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเป่า

 ราคาเริ่มต้น 14,777.- บาท

เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561

 

<<กลับ

Visitors: 24,451