TW-03 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน TG

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน TG

เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
ชม ตึก101 ความภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2561
บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %


<<กลับ

Visitors: 20,047