TW-03 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน TG

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน TG

เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
ชม ตึก101 ความภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562

 

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4วัน3คืน TG

เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชม ตึก101 ความภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

 

ราคาเริ่มต้น 19,999.- บาท
เดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2562

<<กลับ

Visitors: 26,378