MM-03 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ 3วัน2คืน PG

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ 3วัน2คืน PG

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ข้ามทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562

<<กลับ

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 36,939