MM-06 ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน5คืน FD

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6วัน5คืน FD

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา
สักการะพระบัวเข็ม
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
ราคาเริ่มต้น  28,900 บาท

เดินทากุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 36,944