JP-06 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโงย่า 5วัน4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโงย่า 5วัน4คืน JL

ขอพรที่วัดอาซากุซะ
ถ่ายรูปกับโคมไฟขนาดยักษ์
ชมพระราชวังอิมพีเรียล และ สะพานนิจูบาชิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ตามสภาพอากาศ)
ชมทะเลสาบฮามานา
ไว้พระขอพรที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
ช้อปปิ้งย่านการค้าซาคาเอะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ , ห้างจัสโก้อิออน
แช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นที่ 37,900 บาท
เดินทางเดือน ก.ย. - ต.ค. 60

<<กลับ

Visitors: 36,896