JP-07 ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน JL/TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน JL

เที่ยววัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ขอพรกันที่ศาลเจ้าฟูชิมอินาริ
และชมเสาดทริอิที่เรียงรายจำนวนมาก
ชมวิวจากหน้าผาโทจินโบ
ชมวัดเอเฮจิ นิกายเซนอันเก่าแก่
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งจังหวัดฟุคุอิ
ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ที่ทำการอำเภอเมืองทาคายาม่า
วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
ช้อปปิ้งย่านโอสึ , ย่านซาคาเอะ
แช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ทัวร์ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้นที่ 44,900 บาท
เดินทางเดือน ต.ค.60

ราคาเริ่มต้นที่ 45,900 บาท
เดินทางเดือน พ.ย.60

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน TG

ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 บาท
เดินทางเดือน ธ.ค.60

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 40,169