JP-08 ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า คามิโคชิ 6วัน3คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า คามิโคชิ 6วัน3คืน TG

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ที่ทำการอำเภอเมืองทาคายาม่า
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO เขตเมืองเก่าซันมาจิ
เที่ยวสวนผลไม้ชิมแอปเปิ้ลสดๆ
ชมปราสาทมัสซึโมโต้
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเซีย ทุ่งดอกคอสมอส
วัดอาซากุซะ
ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ
แช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ทัวร์ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท

เดินทางระหว่างวันที่
05-10 ตุลาคม 60,
12-17 ตุลาคม 60,  
25-30 ตุลาคม 60,
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 60

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 36,896