JP-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ

โปรแกรมการเดินทาง ตั้งแต่ ก.ย. 2018 - มี.ค. 2019

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (SEP-OCT)

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาจิคาจิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ขอพร ณ.วัดนาริตะซัง
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่งราคาเริ่มต้นเพียง  23,999  บาท
เดินทางเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (NOV)

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ , โอไดบะ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้นเพียง  23,999  บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (NOV-DEC)
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น
ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ
ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี ไหว้พระขอพรที่วัด อาซากุสะ
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ , โอไดบะ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้นเพียง  24,999  บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (JAN-MAR)

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น
ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ
ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
ไหว้พระขอพรที่วัด อาซากุสะ
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ , โอไดบะ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

 

 

 

ราคาเริ่มต้นเพียง  23,999  บาท
เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

 

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 16,047