JP-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (JAN-MAR)

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น
ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ
ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
ไหว้พระขอพรที่วัด อาซากุสะ
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ , โอไดบะ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

 

 

 

 

ราคาเริ่มต้นเพียง  23,999  บาท
เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (MAR-APR)

ชมซากุระ ณ.แม่น้ำเมกุโระ
สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
ชมสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
ศาลเจ้าโคมิตาเคะ
ไหว้พระขอพรที่วัด อาซากุสะ
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ผ่อนครายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้นเพียง  25,999  บาท
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2562

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 22,143