JP-010 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน XJ

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน ระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่งราคาเริ่มต้นเพียง 16,888 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2562

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 40,008