JP-011 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน XJ

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ   
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมความงามของปราสาทโอซาก้า
ศาลเจ้าคิบูเนะ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าน้ำและฝน
ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ชมซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น 
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ชาบู
เดินทางโดยสายการบิน
AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้น  24,999 บาท
เดินทางเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2561

<<กลับ

 

Visitors: 23,435