JP-012 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ฤดูหนาว 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ฤดูหนาว 5วัน3คืน XJ

 

ชมศาลเจ้าเฮอัน ชมความสวยงามของ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ 
เที่ยวเทศกาลแสงสี Nabana NoSato Winter
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ , ชมเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ , ชมปราสาทโอซาก้า
สนุกกับกิจกรรมที่ลานหิมะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
พิเศษ...สวนชุดกิโมโนถ่ายรูป
เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง


 

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 23,435