JP-012 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ฤดูหนาว 5วัน3คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ฤดูหนาว 5วัน3คืน XJ

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์
ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ชมความสวยงามของ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ
เที่ยวเทศกาลแสงสี Nabana NoSato Winter
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

ชมปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ , ริงกุเอ้าท์เล็ท
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

ราคาเริ่มต้น 26,999  บาท
เดินทางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

 

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 12,855