EU-01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน EK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน EK

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก

ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส
ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)


ทัวร์ยุโรป

ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท

เดินทาง

8 – 17 ก.ย. 60
29 ก.ย. – 8 ต.ค. 60
20 – 29 ต.ค. 60

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 35,233