VN-01 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน FD

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน FD

สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม
ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
สนุกกับ Roller Coaster ที่นั่งลงไปเพื่อชม น้ำตกดาตัลลา
ไหว้พระขอพรที่วัดตั๊กลั้ม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเมืองดาลัด

ชม บ้านเพี้ยน หรือ CRAZY HOUSE
ชม โบสถ์นอร์ทเทอดาม และ ไปรษณีย์กลาง
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
พัก 4 ดาว ที่ดาลัด 2 คืนราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท
กุมภาพันธ์
 - มิถุนายน 2562

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 24,451