VN-05 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน SL

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน SL

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน
ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน"
อิสระชอปปิงถนน 36 สาย และตลาดซาปา
พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัดราคาเริ่มต้นเพียง 10,900 บาท
เดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 62

 <<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 36,938