VN-09 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3วัน2คืน FD

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3วัน2คืน FD

สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา
ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ
ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL
ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พักซาปา 1 คืน / ฮานอย 1 คืน
โดยสายการบิน AIR ASIA

VN-09 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3วัน2คืน FD

ราคาเริ่มต้นเพียง 10,888 บาท
เดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560

<<กลับ

grandsiamtour

Visitors: 36,896