JP-015 ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA 5D3N (MM)

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA 5D3N (MM)

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ.ปราสาทซูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอุมิ
ชมหน้าผาซาโมะ มีลักษณะคล้ายง่วงช้าง
เที่ยว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ชมสวนสับปะรดนาโกะ
ช้อปปิ้งที่ อเมริกัน วิลเลจ
บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,888 บาท
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61

<<กลับ

Visitors: 36,896