EU-07 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศษ สวิส อิตาลี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศษ สวิส อิตาลี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส 7วัน 4คืน EK

จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล
ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์
ล่องเรือบาตามูซ ชมความสวยงาม ริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ
เที่ยวชม เมืองเจนิวา ทะเลสาบเจนิวา
ชม โบสถ์ดูโอโม่ แห่งมิลาน
ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท


เดินทางระหว่างวันที่
11-17 เมษายน 2562 ท่านละ 49,999 บาท
30 เมษายน-06 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
07-13 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
17-23 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
18-24 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท
24-30 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 41,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 40,008