EU-07 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศษ สวิส อิตาลี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศษ สวิส อิตาลี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส 7วัน 4คืน EK

จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล
ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์
ล่องเรือบาตามูซ ชมความสวยงาม ริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ
เที่ยวชม เมืองเวนิส ชมหอเอนเมืองปิซ่า
ชม นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมราคาเริ่มต้น 49,999 บาท


เดินทางระหว่างวันที่
2
4-30 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,999 บาท
20-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,999 บาท
11-17 ก.ค. 2561  ท่านละ 52,999 บาท
25-31 ก.ค. 2561 ท่านละ 52,999 บาท
26 ก.ค. -1 ส.ค. 2561 ท่านละ 52,999 บาท
8-14 ส.ค. 2561 ท่านละ 52,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 21,247