CN-01 ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน (XW)

ทัวร์จีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน (XW)
ท่องเที่ยวในดินแดนแห่งมังกร ประเทศจีน

เที่ยวชมเมืองอันทันสมัย เซี่ยงไฮ้
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ชมถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่
ช้อปปิ้งที่ ถนนนานกิง
ชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวานช่วงการเดินทางระหว่าง พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 13,555 บาท

<<กลับ

 

Visitors: 36,693