CN-02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG)
ท่องเที่ยวในดินแดนแห่งมังกร ประเทศจีน

เที่ยวชมเมืองอันทันสมัย เซี่ยงไฮ้
เที่ยวเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
สนุกกับเครื่องเล่นที่ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 เพื่อชมวิวเมือง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่
ช้อปปิ้งที่ ถนนนานกิง
ชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน


ช่วงการเดินทางระหว่าง ธันวาคม 60 - มกราคม 61
ราคาเพียงท่านละ 19,799 บาท

<<กลับ

Visitors: 37,080