CN-03 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (MU)

ท่องเที่ยวในดินแดนแห่งมังกร ประเทศจีน

เที่ยวชมเมืองอันทันสมัย เซี่ยงไฮ้
เที่ยวเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ขึ้นตึก จินเหมา ชั้น 88 เพื่อชมวิวเมือง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่
ช้อปปิ้งที่ ถนนนานกิง , ตลาดเฉิงหวังเมี่ยวราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 19,999 บาท
เดินทางระหว่าง กันยายน-ธันวาคม 61

<<กลับ

Visitors: 40,172