CN-05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน WE

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน WE
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน
เดินชมวิวในมุมสูงบนระเบียงแก้ว
ชม อุทยานจางเจียเจี้ย
ตื่นตากับ หุบเขาอวตาร
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง

สวนจอมพลเฮ่อหลง
นั่งรถรางชม ภาพเขียนสิบลี้
ทดสอบความกล้าที่สะพานแก้ว
ช้อปปิ้งกันที่ ถนนหวงซิงลู่


เดินทางระหว่าง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 36,944