CN-06 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน WE

ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน WE
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน ชมวิวมุมสูงจากระเบียงแก้ว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
ชม อุทยานจางเจียเจี้ย
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง)

ตื่นตากับ หุบเขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ทดสอบความกล้าที่สะพานแก้ว
ชม หุบเขาอวตาร

ช้อปปิ้งกันที่ ถนนหวงซิงลู่

 

ราคาเริ่มต้นเพียง 24,999 บาท
เดินทางระหว่าง กันยายน - ธันวาคม 61


<<กลับ

Visitors: 37,082