CN-07 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน FD

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน FD
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ชมเมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมสะพานสายรุ้ง
ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน
เดินชมวิวในมุมสูงบนระเบียงแก้ว
ชม ภาพวาดทรายที่สวยงาม
ทดสอบความกล้าที่สะพานแก้ว
ชมโชว์จิ้งจอกขาวอันตระการตา
ช้อปปิ้งกันที่ ถนนหวงซิงลู่


เดินทางระกว่าง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 40,170