CN-08 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน TG

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน TG
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณจงเตี้ยน "แชงกรีล่า"
ชมความงามของ หุขเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ไหว้พระที่ วัดลามะซงจ้านหลิน
เมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ Impression Lijiang
อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระมังกรดำ)


เดินทางระกว่าง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 26,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 37,079