CN-09 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน TG

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน TG
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
เมืองโบราณต้าหลี่ กำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระมังกรดำ)
เมืองโบราณจงเตี้ยน "แชงกรีล่า"
เมืองโบราณลี่เจียง
นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ Impression Lijiang
ตำหนักทองจินเตี้ยน
เมนูพิเศษ อาหารไทย , อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
 


เดินทางระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 35,234