CN-10 ทัวร์จีน เฉินตู ซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6 วัน 5 คืน TG

ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6 วัน 5 คืน TG

ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ชมความงามของ อุทยานซงผิงโกว
ชมพิพธภัณฑ์แผ่นดินไหว เมืองเม่าเสี้ยน
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน”
นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
ชม เขื่อนตูเจียงเยี้ยน
ชม ความน่ารักของแพนด้าที่ ศูนย์วิจัยแพนด้า
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากสุดตระการตา
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชวนซีสู่
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินจิ่งหลี่
พิเศษ...อาหารสมุนไพร
 


เดินทางระหว่าง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 27,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 36,694