CN-11 ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน WE

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน  WE
ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ชม หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ โดยลิฟท์แก้ว
ทดสอบความกล้า ระเบียงแก้ว อู่หลง
ชมโชว์ Impression Wulong
ชม ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก)
ชม สวนเอ๋อหลิ่ง (สวนคอห่าน)
เที่ยวหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ล่องเรือชมความงาม แม่น้ำแยงซีเกียง
เที่ยวเมืองโบราณชางโจว
ชม ผาหินแกะสลักต้าจู่ (มรดกโลก)
ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
เมนูพิเศษ.....เป็ดปักกิ่ง , สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง
 
เดินทางระกว่าง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 36,939