CN-12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน TG

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน TG

ท่องเที่ยวเดินทางไปในดินแดนมังกร
ชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง
ตื่นตากับ กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ชมความยิ่งใหญ่ ของกำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยกวน
สนามกีฬาโอลิมปิครังนก
นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เซี่ยงไฮ้
เที่ยว เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว
ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ช้อปปิ้ง ถนนหวังฝูจิ่ง,ตลาดรัสเซีย,ถนนนานกิง


เดินทาง ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้นเพียง 23,900 บาท

<<กลับ

Visitors: 36,693