JP-019 ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN ALPS SNOW WALL 6วัน3คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN ALPS SNOW WALL 6วัน3คืน TG

ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
เดินเล่นอย่างเพลิดเพลินใจในเมืองทาคายาม่า
ชมหมู่บ้าน Little Kyoto
ชมเขื่อนยักษ์คุโรบะ
ชมความงามของปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
ชมปราสาทนาโกย่าอันสวยงาม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ / มิตซุย เอาท์เล็ต
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้นเพียง 47,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 36,896