JP-020 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน 3 คืน

เพลิดเพลินกับซากุระ ณ.คาวาสึ
ตื่นตากับงานประดับไฟ ณ.หมู่บ้านเยอรมัน
เล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ชม หุบเขาโอวาคุตานิ ชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
เดินเที่ยวชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
เที่ยวเมืองเก่า เกียวโตน้อย คาวาโกเอะ
ซื้อชองอร่อย ณ. ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโซ
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
พิเศษ..เมนูขาปูยักษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 23,999 บาท
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562<<กลับ

Visitors: 40,172