EU-012 ทัวร์ยุโรป เชก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรป เชก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน 4คืน EK

ชมเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด กรุงปราก
ชมวิวที่จุดชมวิว ณ.ปราสาทแห่งกรุงปราก
เที่ยวชมเมืองแห่งน้ำแร่ เมืองคาร์โลวารี
เมืองเชสกี้คลุมลอฟ ปราสาทคลุมลอฟ
เมืองมรดกโลก ออลสตัท
เดินเล่นชมความสวยงามที่ ซี สตราช
ชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ณ.กรุงเวียนนา
ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่
ล่องเรือชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
Fisherman's Bastion , มหาวิหารแมททิอัส
เมนูพิเศษ : ปลาเทร้า
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561


<<กลับ

Visitors: 21,244