EU-013 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส 7วัน 4 คืน EK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส 7วัน 4 คืน EK

ล่องเรือเกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
ฟลอเรนซ์ ชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์
Shopping Outlet
ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า
ซานมากาเร็ตต้า – ปอร์โตฟิโน่
มิลาน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
ลูเซิร์น ถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิรน์
เมืองซาฟเฮ้าส์เซ่น ชมน้ำตกไรน์

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61

<<กลับ

Visitors: 35,233