EU-014 ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน EK

ล่องเรือเกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
ฟลอเรนซ์ ชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์
Shopping Outlet
ถ่ายภาพกับหอเอนเมืองปิซ่า
ซานมากาเร็ตต้า – ปอร์โตฟิโน่
มิลาน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
ชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ภายในนครรัฐวาติกัน
ชมความยิ่งใหญ่ของ สนามกีฬาโคลอสเซียม
ประตูชัยคอนสแตนติน ชมน้ำพุเทรวี่

ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 61

<<กลับ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 40,008