HK-05 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน2คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน2คืน CX


สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
วัดหวังต้าเซียน ขอเรื่องสุขภาพ
พระใหญ่ลันเตา วัดโป่วหลิน
นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง
เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด Repulse Bay
ช้อปปิ้ง ถ.นาธาน , City Gate Outlet
ชมการแสดง A Symphony of Lights
พิเศษ อาหารทะเลแสนอร่อย หลี่หยุ่นมุ่น

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 16,999 บาท
เดินทาง กรกฏาคม - ตุลาคม 62

<<กลับ

Visitors: 36,896