HK-05 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน2คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน2คืน CX


สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
วัดหวังต้าเซียน ขอเรื่องสุขภาพ
พระใหญ่ลันเตา วัดโป่วหลิน
นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง
เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด Repulse Bay
ชมวิวมุมสู่ที่ Victoria peak
ช้อปปิ้งจุใจย่าน จิมซาจุ่ย , Ocean Terminal
ถนนนาทาน , City Gate Outlet
ชมการแสดง A Symphony of Lights
พิเศษ อาหารทะเลแสนอร่อย หลี่หยุ่นมุ่นราคาเริ่มต้น ท่านละ 16,900 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

<<กลับ

Visitors: 22,142