HK-06 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX

วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
พระใหญ่ลันเตา วัดโป่วหลิน
นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง
สนุกกับเครื่องเล่นที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด Repulse Bay
ชมวิวมุมสู่ที่ Victoria peak
ช้อปปิ้งจุใจย่าน จิมซาจุ่ย , Ocean Terminal
City Gate Outlet
ชมการแสดง A Symphony of Lights
พักฮ่องกง 2 คืน

 

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 17,999 บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

<<กลับ


Visitors: 22,142