HK-06 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX

สนุกกับเครื่องเล่น ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ตื่นตากับ Iron Man Experience
นั่งรถรางพัคเทรม ขึ้นเขาวิคตรอเรียพีค
นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง
ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว
ขอพรเรื่องสุขภาพ ที่ วัดหวังต้าเซียน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ณ ถนนนาธาน ,จิมซาจุ่ย, CityGate Outlet Mall
บิน Cathay Pacific Airlines

 

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 17,900 บาท
เดินทาง กรกฏาคม - ตุลาคม 62

<<กลับ


Visitors: 36,896