HK-09 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน HX

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน HX

วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขับไล่สิ่งไม่ดี
วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ
เซินเจิ้น จูไห่
ชมสวนหยวนหมิงหยวน
ฃมเสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง
ประตูต้ากง , ตำหนักเจิ้งต้าหวางหมิง
สะพานเก้าเลี้ยว
ชมโชว์อันตระการตา ด้วยแสง สี เสียง
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง , เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ช้อปปิ้งจุใจย่าน ถนนหลอวู่ , ถนนนาธาน
Ocean Terminal

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 10,999 บาท
เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561

<<กลับ

Visitors: 36,896