CN-13 ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 5 วัน 4 คืน (TG)

เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ตูเจียงเอี้ยน - เม่าเสี้ยน - จุดชมวิวหวงหลง 4,007 เมตร - หวงหลง (เดินขึ้น-เดินลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - จิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว)
โชว์ The Romantic Show of Songcheng - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ทะเลสาบเตี๋ยซี - ถนนคนเดินซุนชีลู่ - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินโบราณจินหลี่

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ของแถม :: หมวกแก๊ป


เดินทาง
19-23 ต.ค. 61 ท่านละ 42,900.-
20-24 ต.ค. 61 ท่านละ 42,900.-

<<กลับ

Visitors: 36,694