CN-14 ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว2รอบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว2รอบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)

เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินซุนชีลู่
เม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมา/เข้า 2 รอบ)
โชว์ The Romantic Show of Songcheng

ชวนจู่ซื่อ – จุดชมวิวหวงหลง 4,007 เมตร - หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง)
ตูเจียงเอี้ยน – ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินโบราณจินหลี่ - อาหารสมุนไพร

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + กระเช้าขึ้นหวงหลง + มีช่างภาพ +
ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับเดินทาง
12-17 ต.ค. 61 ท่านละ 59,900.- บาท
18-23 ต.ค. 61 ท่านละ 59,900.- บาท
19-24 ต.ค. 61 ท่านละ 59,900.- บาท
20-25 ต.ค. 61 ท่านละ 59,900.- บาท
26-31 ต.ค. 61 ท่านละ 56,900.- บาท
02-07 พ.ย. 61 ท่านละ 49,900.- บาท

<<กลับ

Visitors: 38,778