CN-15 ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6 วัน 5 คืน (TG)

เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง)
ตูเจียงเอี้ยน - เม่าเสี้ยน - จุดชมวิวหวงหลง 4,007 เมตร - หวงหลง (เดินขึ้น-เดินลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - จิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมา) - โชว์ The Romantic Show of Songcheng
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
ถนนคนเดินโบราณจิ่นหลี่ - อาหารสมุนไพรยาจีน

หลวงพ่อโตเล่อซาน ... มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1966
เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) ... 1 ใน 4 พุทธคีรี อันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ของแถม :: หมวกแก๊ป


เดินทาง

12-17 ต.ค. 61 ท่านละ 47,900.- บาท
18-23 ต.ค. 61 ท่นาละ 47,900.-บาท
19-24 ต.ค. 61 ท่านละ 47,900.-บาท
20-25 ต.ค. 61 ท่านละ 47,900.-บาท
26-31 ต.ค. 61 ท่านละ 45,900.-บาท
02-07 พ.ย. 61 ท่านละ 44,900.-บาท

<<กลับ

Visitors: 36,694