CN-17 ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน 5คืน (3U)

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง
(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่

เดินทาง
9-14 พฤศจิกายน 2561 ท่่านละ 25,999 บาท
23-28 พฤศจิกายน 2561 ท่านละ 23,999 บาท
14-19 ธันวาคม 2561 ท่านละ 23,999 บาท
21-26 ธันวาคม 2561 ท่านละ 23,999 บาท

<<กลับ

Visitors: 37,082