CN-18 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว เกาะผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88

ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

<<กลับ

Visitors: 36,693