Spicy ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน

Spicy ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน

ฮ่องกงเดินทางวันหยุดไม่ต้องลางาน วันหยุดวันแม่แห่งชาติ
พาคุณแม่ไปช้อปปิ้ง ไหว้พระฮ่องกงกันค่ะ
บินไฟล์เช้ากลับไฟล์ดึกคุ้มสุดๆพักฮ่องกง 1 คืน
นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ขอพรหลวงพ่อแชกงวัดกังหัน เทพเจ้าหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน ซิตี้เกทเอ้าท์เลท


11-12 ส.ค.2561 ท่านละ12,888 บาท
12-13 ส.ค.2561 ท่านละ 12,888 บาท

<<กลับ

Visitors: 35,232