ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต 6วัน4คืน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วาคายาม่า เกียวโต 6วัน4คืน XJ

วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว
เข้าชมปราสาทวาคายาม่า
ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช
ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

<<กลับ

Visitors: 33,408