ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน FD

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน FD

เมืองจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินซีปูเจีย
ชม จิตกรรมภาพวาดทราย
ชม แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย
เดินบนสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
นั่งกระเช้าขึ้น เขาเทียนเหมินซาน
เดินบน ระเบียงแก้วริมหน้าผา
ชม ถ้ำประตูสวรรค์
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่

ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

 

 <<กลับ

 

Visitors: 35,233