TW-04 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน BR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน BR

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 62

<<กลับ

Visitors: 22,143